TKS z 20 mm. Działkiem 1/35 RPM, Samochod Pancerny wz. 34 1/35 AGA